Síla našich myšlenek a slov

Proč si neuvědomujeme důležitost svých slov – Nejmilejší přednáška, od které se odvíjí všechno…

 

 

Velmi důležitá věc – každý má na svém čele pomyslnou nálepku, na které je napsáno, jak se člověk v určitých situacích chová…

 

  -  reprezentuje :              POCITY

                                ÚMYSLY

                                MYŠLENKY

 

Jak se mé projevuje navenek?    Jsou to:     SLOVA

                                                                          CHOVÁNÍ ( mimika, řeč těla)

                                                                          KONÁNÍ (teď udělám krok – něco činím)

 

Nálepka například:                   Lhaní  (něco jiného říká a něco jiného koná)

                                     Zveličování

                                     Zlehčování

                                     Intrikování

                                     Mlčení

                                    Obveseluje

                                     Pravdomluvnost  (Spolehlivost)

                                     Povzbuzuje

                                     Chválí

 

Každý má svou nálepku – dává si jí každý sám svým chováním, konáním a slovem. Nálepka je výraz toho jak my komunikujeme s okolím.

- Uvědomit si jakou nálepku v určité situaci mám. A také jakou ji mají jiní lidé.

 

Nálepka není doživotní, je adekvátní tomu jak se chovám a konám v určité chvíli…

Nálepka jde změnit..

 

Je velmi důležitá Uznanlivost slova!

 

Hlídat si své myšlenky, tím hlídám i slova…

Co má vyjadřovat slovo?

Slovo má vyjadřovat naše pocity, úmysly a naše myšlenky, za jakýchkoli okolností, pravdivě, přesně, konkrétně a do hloubky popisovat, to co cítíme, co si myslíme.

Slova mají největší význam v našem životě.

Nepodceňovat to, jak mluvíme.

 

Pokud člověk chyboval..   Ptát se.. Proč jsi to udělal? Proč jsem to udělal?

 

Buďme malicherní na Slova!! Jak na svá vlastní, tak i na slova ostatních.

Co způsobuje Slovo?

Proč říkáš něco, co není pravda?  (ani v dobře myšleném  žertu nepoužívat lež)

Pokud někdo říká něco, co tak není… Ptát se ho, proč to říká.

Nepoužívat ani z legrace něco, co tak opravdu nemyslíme. Uvádíme tím v omyl druhé i sami sebe, protože tím v sobě spouštíme věci, které nejsou pravdou.

 

Časový údaj

Varovný signál – pokud si po vašem časovém sdělení někdo má potřebu překontrolovat čas – podívá se na své hodinky – znamená to, že vám nevěří a zároveň si vás ani neváží.

Říkat přesný čas!  Říkat pravdu, co se týká času!

Mozek = Počítač   -   musíme být přesní.

 

Nemělo by se říkat Za chvilku.  Měli bychom říkat přesný časový údaj.

Pozor  na Nikdy

Nikdy můžeme uvést, pokud jsme o tom přesvědčeni, když to tak cítíme a myslíme. Musí to být v souladu.

Můžeme ho používat ve velmi závažných situacích, kdy budeme jasně a pevně vědět, že jak citem tak logikou už tu danou věc Nikdy neuděláme.

Zkratující význam pro mozek

Př. Nikdy nebudu nikoho tolik milovat..

Pak se s přítelem rozejdete… časem potkáte nového… ale jste zakódovaná… Slovem Nikdy…

Pozor na to, kdy máme říkat Nikdy.

Je dobré časově ohraničit – Např. teď to tak cítím, že Nikdy nebudu nikoho tolik milovat.

 

!Otázka:   Jak to se mnou mluvíš?   - mozek tuto otázku nebere!

       Důležité rozlišovat:    Formu a Obsah  

                                                              Forma                                                                      

Proč se mnou mluvíš takovým ošklivým tónem?                                                                                                                                                                                                

Obsah

Proč používáš taková ošklivá slova, když se mnou mluvíš?

- Vybavit si dětství 

Pokud má dítě Pravdu – Uznejte mu ji!

Pokud nedokážeme uznat něco, co nám bylo dáno do cesty, my sami nebudeme uznáni.

 

Slovo způsobuje naprostý zkrat, pokud je použito v nesprávném významu.

Všichni v sobě máme obrovské kódování Spravedlivosti.  Mozek vykazuje… aha.. teď někdo říká něco, co není Pravda..  ( cítíme to-někdo více, někdo méně )

Naslouchat svým vlastním slovům.

Pokud zjistíte že říkáte něco, co tak není, tak to vezměte zpět, řekněte, já jsem to tak nemyslel, co to říkám? to vůbec neodpovídá tomu, jak to teď cítím uvnitř.

Nebojte se toho, jestli tu pravdu ten druhý vezme nebo ne, důležité je, že my víme, že říkáme pravdu, že máme čisté svědomí.

Před pravdou nelze utéct.

Pravda osloví každého člověka na světě.

Pokud budeme dávat důraz na to, aby ta slova která říkáme, byla pravdivá, tak se nám za žádných okolností nemůže  nic špatného a zlého stát.

 

Proč máme potřebu zlehčovat?

1/ Ulehčit situaci

!Nepoužívat věty typu  -  To je jedno…  

                                      -  Na tom mi nezáleží…

                                      -  To není důležité…

                                      -  To není podstatné…

2/ Nechtějí řešit

 

„Vesmírný mechanismus“   vesmír reaguje na to, co my vyřkneme. Bohužel nemáme ochranného trpaslíka, který by nám dělal filtr.. a třídil .. myslí to vážně.. nemyslí to vážně..

Nepoužívat -  Bolí mě všechno..  To není Pravda… jde o zveličování. Říci si, co mě opravdu bolí.

(Příliš mnoho věcí v našich životech bereme automaticky.)

Nepoužívat  -  už stokrát jsem ti říkala…

Nepoužívat ve spojení s hezkými věcmi Slova:

Hrozně – od Slova Hrůza

Strašně – od Slova Strach

Šíleně

Děsně

  Nahradit je jinými Slovy.

 

 

Představit si v praxi to, co říkám.

Např.: Vlez mi na záda.  Jezdíš jako prase. Lezeš mi na nervy.

Neříkat: Ty jsi Prase.     Můžeme říci:  Jíš jako Prasátko.

 

Lenost neexistuje

Lenost je jen nedostatek důvodu k tomu, jít něco dělat.

 

Nemáme právo říkat Ortele.

Neříkat: Jsem hrozná. Jsem nešika. Jsem nemehlo..

             Já z tebe zešílím..  Já se z tebe zblázním..

Zkratujeme tím mozek – mozek minimálně pět minut prozkoumává, jestli je Opravdu důvod k tomu, se zbláznit..

 

!Pokud je slovo nepravdivé, vzdalujeme se jeden druhému, stavíme si bariéru.

Pokud budeme pojmenovávat  všechny věci tak jak je cítíme, dostaneme nálepku na čelo Spolehlivý, Pravdomluvný, Moudrý.

 

Čemu věříme, to máme.

!  Neříkat:  Budu se snažit                                             Budu se těšit

Používat:              Udělám pro to všechno…                 Těším se..

 

Mozek si pamatuje všechno.  Stačí si říci: Tohle to si kdykoliv vybavím.

 

!!!!! Slovo Musím - Nesmím – zkratuje Mozek 

Slovo Nevím Neexistuje!!!    Přestat ho používat.

Ošklivé odpovědi:

Asi

Možná

Třeba

Snad

Uvidíme

 

Neříkat na věci které nejsou dobré:  No to se ti teda povedlo.  No to je teda super.

 

Ve slovním projevu stále se opakující slova.. např. vlastně, znamenají Nejistotu, rozpor, rychlé znejistění,

nebo Automatický režim- z důvodu, že v mozku myslím na něco jiného, nebo z důvodu hledání Správného slova.