Archiv

..

Pozvěte vůli Nejvyššího Zdroje do svojí reality Jennifer Hoffman  Po celé věky a mnoho životů byla povaha Zdroje chybně interpretována jako cosi, co je větší než lidstvo, takže právě Zdroj řídí nebo ovládá to, co se děje ve třetí dimenzi. Takovéto mylné chápání pravé přirozenosti vztahu...