Žena je jako květina, o kterou když se člověk stará s patřičnou péčí a láskou, začne kvést. Její kořeny se spojí se zemí a její tělo pevné jako kmen stromu se začne tyčit do výšky. Její ruce jsou jemné a pohybují se s ladnou lehkostí, jako se pohybují větve stromu ve větru. Čím více vláhy dostane, tím více začne dávat. Její plody jsou jemné, křehké a voňavé. Pokud člověk chce správně chápat ženu, měl by umět chápat zákony přírody. Příčiny a následku. Vše je v pohybu. Nic není dokonalé, neboť se vše vyvíjí. Dnes víme více než včera, zítra budeme vědět více než dnes..