Nespravedlivosti od ostatních..

Povídání o tématu, proč je správné nenechat si líbit vše, jež činí druzí. kam by to vedlo a jak by vám bylo, kdybyste si nechali líbit nespravedlivé počínání ostatních. A jak se k nespravedlivostem postavit.