Posílení víry

21.02.2013 08:13

 

21. 2. 2013 - čtvrtek

Dnešní den nese energii, jenž podpoří naší víru.

S posílenou vírou se nám lépe podaří opustit, odpustit zklamání a bolesti spojené s minulostí,

od kterých jsme se doposud neuměli nebo možná nechtěli odpoutat.

Ve chvíli, kdy jsou staré bolesti propuštěny, může být projevena pravá síla našeho srdce,

a my se jím můžeme nechat s důvěrou vést.

Naše pravá podstata se pro nás tím stane jasněji cítitelná a zřetelná.Barva pro tento den je Bílá.