Do Nitra

Vypěstovat si schopnost udržet odstup od své mysli je jedním z největších požehnání. Nesoudit, nezkoušet zastavit šprými, které vytváří mysl, ani se s nimi neztotožňovat, jen je pozorovat jako by to byl provoz na silnici nebo vlnky na hladině rybníka a vidět, jak kousky tvé mysli jsou trochu zábavné, jak skáčou nahoru a dolů, otáčejí se sem a tam a snaží se přilákat tvojí pozornost a svét tě ke hře.

Jsi připraven zaujmout odstup a pozorovat představení mysli, aniž by se´s do něj zaplétal, jako kdyby tvá mysl patřila někomu jinému. Oddej se jednoduše té svobodě jít Do Nitra kdykoli.