Vedení

Nehledej někoho venku, kdo by tě vedl, protože tvůj vnitřní vůdce je ukryt v tvém nitru. Najdi svého vnitřního vůdce. Probuď to světlo v sobě a tvůj život bude vyzařovat božskost víc, než si´s kdy dokázal představit.

Pravda tvé nejniternější bytosti se ti snaží ukázat, kam bys měl jít, věř, že můžeš plně důvěřovat tvému vnitřnímu vedení, které ho se každému z nás dostává, nezdráhej se uposlechnout jeho hlasu, když k tobě promlouvá. Hovoří k nám v tichu šeptem, takže někdy můžeme být na pochybách, jestli rozumíme správně. Ale indikace jsou jasné: když budeš následovat své vnitřní vedení(vycházet ze samého středu své bytosti), budeš se cítit celistvější a sjednocenější. Když se necháš vést, dovede tě tento paprsek přesně tam, kam potřebuješ.