Hojnost začíná u vás

Ve svých představách vytvářím hojnost pro sebe i pro ostatní.

Představte si, že máte všechno, co si přejete - zaměstnání, které vás uspokojuje, dost peněz v bance, krásné vztahy. Podívejte se, jak můžete být užiteční lidem kolem vás. Představte si, jaké by to bylo, kdyby každý, koho znáte, měl dost peněz a kdyby všechno v jeho či jejím životě fungovalo. Přijměte výzvu nežádat víc jenom pro sebe, ale také pro všechny ostatní, pro celé lidstvo.
Když si třeba už dlouho přejete lepší zaměstnání, představujte si, jak jej získají také všichni, kteří o něj usilují. Chcete-li lidem sloužit na vyšších úrovních, chcete-li si například přitáhnout na své kurzy více studentů, představte si, že každý, kdo žádá větší příležitost a hledá více studentů, také uspěje. To vám ukáže, že ve vesmíru je skutečně hojnost pro všechny, a pomůže vám to spojit svou hojnost s myšlenkami na hojnost pro každého. Rozšíříte-li si své myšlení, zahrnete-li do něj i druhé a budete-li vizualizovat hojnost pro všechny, otevřete si další cesty, kudy k vám hojnost může přijít.

Neomezené myšlení však znamená více než jen myslet velkoryse; je to kreativní, tvořivé myšlení. Umožňuje vám mít všechno, co mít můžete. Buďte otevření k příjemným překvapením, protože vaše vyšší já vám může splnit všechna vaše přání vyšším a lepším způsobem, než jste kdy považovali za možné. Věřte, že vždycky dostanete vše, co vám bude sloužit tím nejlepším způsobem.

Pocity spojené s vašimi myšlenkami ovlivňují rychlost, s jakou budete dané věci manifestovat ve hmotě. Jestliže to opravdu vroucně chcete, přijde vám to daleko rychleji, než když je vaše přání jen vlažné. Nadchněte se věcí, kterou si chcete vytvořit. Udělejte si ji ve své představivosti tak reálnou, že se jí budete téměř dotýkat, uvidíte ji anebo prožijete pocity, které vám přinese. Myslete na ni často a intenzivně, ale buďte ochotní se od ní odpoutat a nechat ji přijít v té nejlepší formě, v jaké přijít může.

Chcete-li něco manifestovat ve hmotě, mějte opravdu úmysl to vytvořit. Jinými slovy: rozhodněte se, že to, co chcete, je pro vás opravdu důležité a že jste ochotni věnovat určitý čas a energii, abyste to získali. Váš záměr něco mít usměrňuje vaši energii a soustřeďuje ji na vaše cíle. Své představy uskutečňujete tak, že na ně soustředíte svou pozornost a vědomí a stále na ně myslíte, i když se zabýváte jinými činnostmi.
Je-li vaše soustředění na nějakou věc stálé a máte-li jasný a silný záměr danou věc získat, dosáhnete jí rychleji. Jste ostražití a využijete jakoukoliv příležitost, která se vám naskytne. Věci si k sobě přitahujete snadno a s lehkostí.
Pomyslete na něco, co právě teď chcete. Máte skutečně v úmyslu tu věc mít? Myslíte na ni i tehdy, když děláte něco jiného?

Možná už máte životní zkušenost, kdy jste něco opravdu chtěli a měli v úmyslu to získat. V rámci svých životních hodnot a své integrity jste pro to udělali všechno, co bylo možné. Překonávali jste všechny překážky a už předem jste věděli, že to získáte. Mysleli jste na to pozitivně, nemohli jste se té věci dočkat a nakonec jste ji také získali. Když jste se však snažili vytvořit něco, o čem jste si nebyli zcela jistí, že to opravdu chcete mít, asi jste to vzdali hned s první překážkou, která se vám postavila do cesty.

Myslíte-li si, že to, co chcete, je příliš vzdálené nebo nesnadné, pak nemáte jasný úmysl danou věc získat. Když ale něco opravdu chcete mít, vytváříte energii, která se zkoncentruje jako laserový paprsek, vydává se do světa a přináší vám to, oč jste žádali. Máte-li opravdu v úmyslu něco získat, pak to také získáte.

Mé sny se naplňují.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman

zdroj: facebook - Svět zázraků