MODLITBA ZA LÁSKU

Dnes mi, Pane, pomoz přijmout sebe samého, a to takového, jaký jsem, bez soudů. Pomoz mi přijmout mou mysl takovou, jaká je, se všemi mými emocemi, mými nadějemi a sny a mou unikátní osobností. Pomoz mi přijmout mé tělo ...takové, jaké je, s celou svou krásou a dokonalostí.

Dnes, Pane, vyčisti mou mysl od emocionálního jedu a sebeposuzování tak, abych mohl žít v míru a lásce. Dovol mé lásce, aby byla silná, a abych sám sebe nikdy neodmítl. Nebudu sabotovat své štěstí a osobní svobodu. Dovol mi milovat a přijímat sebe samého bez souzení, protože když soudím sám sebe, shledávám sám sebe vinným, a poté se potřebuji potrestat.

Se silou sebelásky dovol, aby všechny mé vztahy byly založeny na lásce a respektu. Dovol mi zbavit se potřeby říkat ostatním, jak mají přemýšlet nebo jak mají žít. Dovol mi přijmout lidi, které miluji takové, jací jsou, bez posuzování, protože když je soudím a viním, shledávám je vinnými a chci je potrestat. Pomoz mi, Pane, milovat všechno, co jsi stvořil bez podmínek, protože když odmítnu Tvé stvoření, odmítám Tebe.

Dnes, Pane, mi pomoz začít můj život se sílou sebelásky. Pomoz mi zkoumat život, riskovat a milovat sebe samého bezpodmínečně. Dovol mi otevřít své srdce lásce, která je mým nezadatelným právem, a tak se budu moci o svou lásku podělit všude, kam půjdu.

Amen ♥

Don Miguel Ruiz: Motlitby - spojení s naším Stvořitelem

https://www.cestyksobe.cz/modlitba-za-lasku-ab2255/