Přijmout strach, podívat se na něj z blízka

Děkuji svým strachům za jejich péči a dovoluji jim, aby zaujaly rovnoprávné místo v kruhu mých poradců.