Zlatá

symbolizuje neomezený potenciál °° bez hranic 

Dává pocit hojnosti, lesku a bohatství. Je barvou správného středu, univerzální lásky a nejvyšších hodnot zastoupených idealismem, velkorysostí a šlechetností. Vyjadřuje klid a vyrovnanost.

Pomáhá nám změnit poznání v pochopení, na cestě k univerzální moudrosti ale taky při dosahování světských cílů, bohatství a uznání.

Exaltace. Hluboké štěstí. Světlo/moudrost. Sebehodnocení. Cena/ocenění. Iracionální strach hraničící s hrůzou. Velký zmatek a pochybnosti o sobě sama.

Symbolický význam: Alchymistická proměna, v níž se z obecného kovu stává zlato. Bohatství na všech rovinách. Zlaté vejce. Zlaté svatební prsteny představující spojení. Svatý grál získaný za cenu velké osobní oběti.

Spirituální význam: Šalamounova moudrost. Vědomosti přesahující intelekt. „Osvícenost“. Staří Egypťané, Májové, a Aztékové zlato používali při svých náboženských praktikách i v umění, neboť dokázali ocenit jeho schopnost proměňovat. Svatost. Zlaté váhy spravedlnosti. Věčnost. Čistota. Osvícení. Krása. Postavení. Lesk.

Mentální význam: Moudrost. Podpora. Negativně: Falešná skromnost. Pokrytectví. Podvod. Klam. Sebeklam. Sklony k závislosti.

Emocionální význam: Touha. Extáze. Mír. Útěcha. Důvěryhodnost. Negativně: Strach. Nervozita. Chamtivost. Zmatek. Znechucení.

Tělesný význam: Nervy. Páteř. Střeva-útroby. Kůže (kožní problémy). Žloutenka. Odpor. Nevolnost. Všechny druhy návyků.