Vítejte 

.. měnící obrazy ..

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Povolme, pusťme vše, co není Láska !

Soubor obrazů Delfíni

..pro den..

Děkuji svým strachům za jejich péči a dovoluji jim, aby zaujaly rovnoprávné místo v kruhu mých poradců.

Chcete být Šťastní?    Změňte se.   
Neplačte nad rozlitým mlékem..  Nechte to být..  Ciťte se milováni.. 

..Tarot..

Vypěstovat si schopnost udržet odstup od své mysli je jedním z největších požehnání. Nesoudit, nezkoušet zastavit šprými, které vytváří mysl, ani se s nimi neztotožňovat, jen je pozorovat jako by to byl provoz na silnici nebo vlnky na hladině rybníka a vidět, jak kousky tvé mysli jsou trochu zábavné, jak skáčou nahoru a dolů, otáčejí se sem a tam a snaží se přilákat tvojí pozornost a svét tě ke hře. Jsi připraven zaujmout odstup a pozorovat představení mysli, aniž by se´s do něj zaplétal, jako kdyby tvá mysl patřila někomu jinému. Oddej se jednoduše té svobodě jít Do Nitra kdykoli.
<< 1 | 2