Vítejte 

.. měnící obrazy ..

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Povolme, pusťme vše, co není Láska !

Soubor obrazů Delfíni

..pro den..

Děkuji svým strachům za jejich péči a dovoluji jim, aby zaujaly rovnoprávné místo v kruhu mých poradců.

Chcete být Šťastní?    Změňte se.   
Neplačte nad rozlitým mlékem..  Nechte to být..  Ciťte se milováni.. 

..Tarot..

Nehledej někoho venku, kdo by tě vedl, protože tvůj vnitřní vůdce je ukryt v tvém nitru. Najdi svého vnitřního vůdce. Probuď to světlo v sobě a tvůj život bude vyzařovat božskost víc, než si´s kdy dokázal představit. Pravda tvé nejniternější bytosti se ti snaží ukázat, kam bys měl jít, věř, že můžeš plně důvěřovat tvému vnitřnímu vedení, které ho se každému z nás dostává, nezdráhej se uposlechnout jeho hlasu, když k tobě promlouvá. Hovoří k nám v tichu šeptem, takže někdy můžeme být na pochybách, jestli rozumíme správně. Ale indikace jsou jasné: když budeš následovat své vnitřní vedení(vycházet ze samého středu své bytosti), budeš se cítit celistvější a sjednocenější. Když se necháš vést, dovede tě tento paprsek přesně tam, kam potřebuješ.    
1 | 2 >>